Iniciar sesión:
Votos - 8, Puntuación media: 4 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF5940dn

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 28.5 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaResumen del manual


Hvis du indtager toner eller andet, skal du ojeblikkeligt soge l.ge. . Skil ikke tonerpatronen ad. Toneren kan drysse og komme ind i ojnene eller munden. Hvis du far toner i ojnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og kontakte en l.ge. . Hvis der l.kker toner ud af tonerpatronen, skal du passe pa, at du ikke far toneren i luftvejene, eller at den ikke kommer i direkte kontakt med huden. Hvis du far toner pa huden, skal du vaske dig med s.be. Hvis huden bliver irriteret eller du far toner i luftvejene, skal du straks kontakte en l.ge. . Tr.k ikke forseglingstapen ud med vold eller stop midt i processen, da der er risiko for at spilde toneren. Hvis du far toner i ojnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og kontakte en l.ge. Ovrigt ADVARSEL . Hvis du har pacemaker Denne maskine genererer et svagt magnetfelt. Hvis du har pacemaker og foler dig utilpas, skal du ga v.k fra maskinen, og straks kontakte din l.ge. . Nar du fjerner fastklemt papir eller undersoger maskinen indvendigt, ma du ikke uds.tte dig selv for den varme, der genereres af fikseringsenheden og omraderne omkring den i en langvarig periode. Dette kan forarsage forbr.ndinger ved lave temperaturer, selv om du ikke rorte direkte ved fikseringsenheden og omradet omkring, da det kan medfore forbr.ndinger. 124 Installationskrav og handtering Installationskrav og handtering Installer maskinen et sted, der opfylder de folgende betingelser, hvis du vil bruge maskinen pa en sikker og problemfri made. L.s ogsa kommentarerne omhyggeligt. Betingelser for temperatur og luftfugtighed . Temperaturomrade: 10 til 30 °C . Luftfugtighedsomrade: 20 til 80 % luftfugtighed (ingen kondens) VIGTIGT Beskyttelse af maskinen mod kondens . Hvis du vil undga, at der dannes kondens i maskinen i de folgende tilf.lde, skal maskinen have lov til at tilpasse sig til almindelig temperatur og luftfugtighed i mindst to timer inden brug. -Hvis lokalet, hvor maskinen er installeret, varmes hurtigt op -Hvis maskinen flyttes fra et koldt eller tort sted til et varmt eller fugtigt sted . Hvis der dannes vanddraber (kondens) i maskinen, kan det medfore papirstop eller darlig udskriftskvalitet. Hvis du bruger et ultralydsbefugtningsanl.g Hvis du bruger et ultralydsbefugtningsanl.g, anbefales det derfor, at du bruger renset vand eller andet vand, der ikke indeholder urenheder. Hvis du bruger vand fra hanen eller kildevand, spredes vandets urenheder gennem luften. Disse kan fanges inden i maskinen og medfore en forringet udskriftskvalitet. Krav til stromforsyningen 220 til 240 V, 50/60 Hz VIGTIGT Foranstaltninger ved tilslutning af elledningen . Tilslut ikke maskinen til en nodstromskilde. . Brug en stikkontakt udelukkende til maskinen. Brug ikke andre kontakter i stikkontakten. . Is.t ikke stromstikket i computerens hj.lpeudgang. Brug ikke den samme stikkontakt til bade maskine og andet af folgende udstyr. -Kopimaskine -Aircondition -Makulator -Udstyr, der bruger en stor m.ngde elektricitet -Udstyr, der genererer elektrisk stoj . Nar du tr.kker elledningen ud, skal du vente i 5 sekunder, inden du s.tter det i igen. Forskellige foranstaltninger . Maskinens maksimale stromforbrug er 1.200 W eller mindre. . Elektrisk stoj eller et dramatisk fald i lysnetsp.ndingen, kan medfore, at maskinen eller computeren arbejder ukorrekt eller mister data. Installationskrav . Et sted med tilstr.kkelig plads . Et sted med god ventilation . Et sted med en flad, j.vn overflade . Et sted, der kan b.re maskinens v.gt VIGTIGT Installer ikke maskinen folgende steder, da det kan medfore skader pa maskinen. . Et sted med store .ndringer i temperatur og luftfugtighed . Et sted med kondens . Et sted med darlig ventilation (Hvis du bruger maskinen i lang tid eller til at udskrive store m.ngder i et darligt ventileret rum, kan ozonen eller andre lugte, der genereres af maskinen, skabe et ubehageligt arbejdsmiljo. Derudover spredes kemiske partikler under udskrivningen. Det er derfor vigtigt, at der er tilstr.kkelig ventilation.) . Et sted i n.rheden af udstyr, der genererer magnetiske eller elektromagnetiske bolger . Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske reaktioner . Et sted, der uds.ttes for saltet luft, korroderende gasser eller giftige gasser . Et sted, f.eks. pa et t.ppe eller en matte, der kan fordreje sig pga. maskinens v.gt, eller hvor maskinen er tilbojelig til at synke Bem.rkninger vedrorende tradlost LAN . Dette produkt er beregnet til brug indendors og 50 m (kan variere efter kommunikationshastighed eller miljoforhold) eller mindre fra et adgangspunkt. Sorg for, at det er i en afstand, som er t.t nok pa. . Undersog, om der er registreret maskering eller ej. Kommunikation gennem v.gge eller mellem etager bliver generelt forringet. Sorg for en passende installation. . Der kan forekomme radiobolgeinterferens, hvis udstyr, der udsender radiobolger (f.eks. mikrobolgeovne), er placeret i n.rheden af produktet, og dets radiobolger er i samme frekvensband som ...

Otros modelos de este manual:
escáner / copiadora / impresora multifunción - i-SENSYS MF5980dw (28.5 mb)

ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría