Iniciar sesión:
Votos - 27, Puntuación media: 4.5 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF5940dn

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 28.43 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Fotos y especificaciones  Canon  i-SENSYS MF5940dn
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaResumen del manual


Et sted, f.eks. pa et t.ppe eller en matte, der kan fordreje sig pga. maskinens v.gt, eller hvor maskinen er tilbojelig til at synke Bem.rkninger vedrorende tradlost LAN . Dette produkt er beregnet til brug indendors og 50 m (kan variere efter kommunikationshastighed eller miljoforhold) eller mindre fra et adgangspunkt. Sorg for, at det er i en afstand, som er t.t nok pa. . Undersog, om der er registreret maskering eller ej. Kommunikation gennem v.gge eller mellem etager bliver generelt forringet. Sorg for en passende installation. . Der kan forekomme radiobolgeinterferens, hvis udstyr, der udsender radiobolger (f.eks. mikrobolgeovne), er placeret i n.rheden af produktet, og dets radiobolger er i samme frekvensband som den radiobolge, der anvendes af et tradlost LAN. Sorg for, at produktet i videst muligt omfang ikke kommer i n.rheden af disse kilder til radiointerferens. Vedligeholdelse og eftersyn VIGTIGT . Folg instruktionerne pa advarselsm.rkatet pa maskinen. . Undga at ryste maskinen eller give den et stod. . Du kan forebygge papirstop ved at undlade at t.nde og slukke for strommen, abne/lukke kontrolpanelet eller det bagerste d.ksel, og il.gge/fjerne papir under udskrivning. . Husk at fjerne tonerpatronen fra maskinen, nar du transporterer maskinen over l.ngere afstande. . Beskyt tonerpatronen mod lys ved at placere den i den medfolgende beskyttelsespose eller pakke den ind i et kraftigt kl.de. . Rengor maskinen regelm.ssigt. Hvis denne maskine bliver stovet, arbejder den muligvis forkert. . Brug et kabel pa 3 m eller kortere. . Din lokalitet eller din telefonlinje kan muligvis forhindre dig i at anvende datakommunikation. Kontakt i sa fald Canon eller Canon HelpDesk vedr. al service pa maskinen. . Reservedele og tonerpatroner til maskinen fas i mindst syv (7) ar efter produktion af denne maskinmodel er ophort. Juridiske meddelelser Modelnavne MF5980dw (F161302) MF5940dn (F161302) Dansk 125 WEEE-direktivet WEEE-direktivet . Disse symboler betyder, at produktet ikke ma bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE direktivet (2002/96/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemfort i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksolv, Cd = cadmium, Pb = bly) ved en koncentration, som ligger over de gr.nsev.rdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres pa et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt en-for-enprocedure, nar du indkober et nyt tilsvarende produkt, eller pa et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt for batterier og akkumulatorer. Forkert handtering af denne type affald kan muligvis fa negative konsekvenser for miljoet og menneskers helbred pa grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Nar du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager dette ogsa til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, forvalterne af en godkendt affaldsordning eller det lokale affaldsanl.g, eller besog for at fa flere oplysninger om genbrug af dette produkt. (EOS: Norge, Island og Liechtenstein) Direktiv om radio- og teleterminaludstyr Dette udstyr (F161302) overholder de grundl.ggende krav i EF-direktiv 1999/5/EF og er brugbart i EU. (Kun for modeller med faxfunktion.) (Kun for Europa) Canon Inc. / Canon Europa N.V. EMC-kravene i EU-direktivet Dette udstyr overholder de vigtigste EMC-krav i EU-direktivet. Vi erkl.rer, at dette produkt overholder EMC-kravene i EU-direktivet ved 230 V nominel netindgang, 50 Hz, selvom produktets normerede indgangseffekt er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Anvendelse af et sk.rmet kabel er pakr.vet for at overholde de tekniske EMC-krav i EU-direktivet. Internationalt ENERGY STAR-program Som ENERGY STAR®-partner har Canon Inc. fastslaet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-programmet for energiokonomi. -partner har Canon Inc. fastslaet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-programmet for energiokonomi. Programmet stotter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget v.sentligt. Det er et abent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage. De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, sk.rme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande. IPv6 Ready-logo Protokolstakken i denne maskine har opnaet IPv6 Ready-logoet, fase 1, som etableret af IPv6 Forum. Lasersikkerhed Laserstraling kan v.re farlig for mennesker. Derfor er laserenheden hermetisk forseglet i beskyttelseshuset og yderkabinettet. Under normal brug kan der ikke slippe straling ud fra maskinen. Denne maskine er klassificeret som laserprodukt i klasse 1 under IEC 60825-1: 2007...

Otros modelos de este manual:
escáner / copiadora / impresora multifunción - i-SENSYS MF5980dw (28.43 mb)

ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría