Iniciar sesión:
Votos - 7, Puntuación media: 3.9 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF5980dw

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 28.5 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaResumen del manual


L.s folgende kommentarer og sikkerhedsanvisninger. -Abn aldrig andre d.ksler end dem, der angives i denne vejledning. -Fjern ikke advarselsm.rkatet pa laserscannerenhedens d.ksel. -Hvis laserstralen skulle slippe ud og ramme ojnene, kan dette beskadige dine ojne. Dansk 123 Vedligeholdelse og eftersyn ADVARSEL . Sluk for maskinen og computeren, og tr.k interfacekabler og stromstik ud, inden maskinen rengores. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stod. . Tr.k stromstikket ud af stikkontakten, og rengor omradet omkring stromstikket s metalstifter og stikkontakten med en tor klud for at fjerne alt stov og snavs. Pa steder med fugt, stov eller rog kan der dannes stov rundt om stikkontakten og opsta fugt, hvilket kan forarsage kortslutning og medfore brand. . Rengor maskinen med en klud, opvredet i vand eller et mildt rengoringsmiddel fortyndet med vand. Brug ikke alkohol, benzen, fortynder eller andre br.ndbare v.sker. Hvis br.ndbare v.sker kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medfore brand eller elektrisk stod. . Nogle omrader inden i maskinen er udsat for hojsp.nding. Nar du fjerner fastklemt papir eller undersoger maskinen indvendigt, skal du sorge for, at halsk.der, armband og andre genstande af metal ikke kommer i beroring med maskinens indvendige dele, da dette kan medfore forbr.ndinger eller elektriske stod. . Brugte tonerpatroner ma ikke bortskaffes i aben ild. Dette kan ant.nde den resterende toner i patronen, hvorved der kan opsta brand. . Kontroller, at stromstikket eller -forbindelsen sidder helt i, efter maskinen er blevet rengjort. Ellers kan det medfore overophedning og brand. . Kontroller elledningen og stikket regelm.ssigt. De folgende tilstande kan medfore brand, sa kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk. -Der er br.ndem.rker pa elledningen. -Kontaktelementet pa elledningen er deformeret eller i stykker. -Der blev slukket eller t.ndt for strommen, da elledningen blev bukket. -Bel.gningen pa elledningen er beskadiget, revnet eller bulet. -En del af elledningen bliver varm. . Kontroller regelm.ssigt, at elledningen og stromstikket ikke handteres pa folgende made. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stod. -Stromstikket er lost. -Elledningen er udsat for belastning i form af en tung genstand eller fordi den er fastgjort med h.fteklammer. -Stromstikket er lost. -Elledningen er bundet i et bundt. -En del af elledningen er placeret i en midtergang. -Elledningen er placeret foran en opvarmningsanordning. FORSIGTIG . Fikseringsenheden samt omgivelser inde i maskinen bliver varme under brug. Nar du fjerner fastklemt papir eller undersoger maskinen indvendigt, ma du ikke rore ved fikseringsenheden og omradet omkring, da det kan medfore forbr.ndinger. . Hvis papiret er fastklemt, skal du fjerne det fastklemte papir, sa der ikke l.ngere sidder papir inden i maskinen iht. den viste meddelelse. S.t heller ikke handen ind andre steder end ved de viste omrader, da det kan medfore personskader eller forbr.ndinger. . Nar du fjerner fastklemt papir eller udskifter en tonerpatron, skal du passe pa, at du ikke far toner pa h.nder eller toj, da dette gor dine h.nder og dit toj snavset. Hvis du far toner pa h.nder eller toj, skal du straks vaske dem med koldt vand. Varmt vand far toneren til at s.tte sig fast og gor det umuligt at fjerne tonerpletterne. . Nar du fjerner fastklemt papir, skal du passe pa, at toneren pa papiret ikke drysser. Du kan fa toner ind i ojnene eller munden. Hvis du far toner i ojnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og kontakte en l.ge. . Pas pa, at du ikke sk.rer h.nderne pa papirets kanter, nar du il.gger papir eller fjerner fastklemte dokumenter eller papir. . Nar du fjerner en tonerpatron, skal tonerpatronen fjernes forsigtigt, sa toneren ikke drysser og kommer ind i dine ojne og mund. Hvis du far toner i ojnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og kontakte en l.ge. . Skil ikke tonerpatronen ad. Toneren kan drysse og komme ind i ojnene eller munden. Hvis du far toner i ojnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og kontakte en l.ge. . Hvis der l.kker toner ud af tonerpatronen, skal du passe pa, at du ikke far toneren i luftvejene, eller at den ikke kommer i direkte kontakt med huden. Hvis du far toner pa huden, skal du vaske dig med s.be. Hvis huden bliver irriteret eller du far toner i luftvejene, skal du straks kontakte en l.ge. Forbrugsmaterialer ADVARSEL . Brugte tonerpatroner ma ikke bortskaffes i aben ild. Dette kan ant.nde toneren, hvorved der kan opsta forbr.ndinger eller brand. . Opbevar ikke patroner eller papir i n.rheden af aben ild. Dette kan ant.nde toneren eller papiret, og medfore forbr.ndinger eller brand. . Nar du kasserer en tonerpatron, skal du l.gge tonerpatronen i en pose, sa toneren ikke drysser, og derefter bortskaffe tonerpatronen iht. de lokale regler. FORSIGTIG . Tonerpatroner og andre forbrugsmaterialer opbevares utilg.ngeligt for sma bor...

Otros modelos de este manual:
escáner / copiadora / impresora multifunción - i-SENSYS MF5940dn (28.5 mb)

ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría