Iniciar sesión:
Votos - 2, Puntuación media: 4 ( )

Manual de usuario Canon, modelo i-SENSYS MF8040Cn

Fabricar: Canon
Tamaño del archivo: 41.55 mb
Nombre del archivo:
Idioma del manual:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Fotos y especificaciones  Canon  i-SENSYS MF8040Cn
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaOtros manuales para este modelo:

Resumen del manual


. Nar du kasserer en tonerpatron, skal du l.gge tonerpatronen i en pose, sa toneren ikke drysser, og derefter bortskaffe tonerpatronen iht. de lokale regler. FORSIGTIG . Tonerpatroner og andre forbrugsmaterialer opbevares utilg.ngeligt for sma born. Hvis du indtager toner eller andet, skal du ojeblikkeligt soge l.ge. . Skil ikke tonerpatronen ad. Toneren kan drysse og komme ind i ojnene eller munden. Hvis du far toner i ojnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og kontakte en l.ge. . Hvis der l.kker toner ud af tonerpatronen, skal du passe pa, at du ikke far toneren i luftvejene, eller at den ikke kommer i direkte kontakt med huden. Hvis du far toner pa huden, skal du vaske dig med s.be. Hvis huden bliver irriteret eller du far toner i luftvejene, skal du straks kontakte en l.ge. . Tr.k ikke forseglingstapen ud med vold eller stop midt i processen, da der er risiko for at spilde toneren. Hvis du far toner i ojnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og kontakte en l.ge. Ovrigt ADVARSEL . Hvis du har pacemaker Denne maskine genererer et svagt magnetflux. Hvis du har pacemaker og foler dig utilpas, skal du ga v.k fra maskinen, og straks kontakte din l.ge. 124 Installationskrav og handtering Installationskrav og handtering g problemfri made. L.s ogsa kommentarerne omhyggeligt. Betingelser for temperatur og luftfugtighed . Temperaturomrade: 10 til 30 °C . Luftfugtighedsomrade: 20 til 80 % luftfugtighed (ingen kondens) VIGTIGT Beskyttelse af maskinen mod kondens . Hvis du vil undga, at der dannes kondens i maskinen i de folgende tilf.lde, skal maskinen have lov til at tilpasse sig til almindelig temperatur og luftfugtighed i mindst to timer inden brug. -Hvis lokalet, hvor maskinen er installeret, varmes hurtigt op -Hvis maskinen flyttes fra et koldt eller tort sted til et varmt eller fugtigt sted . Hvis der dannes vanddraber (kondens) i maskinen, kan det medfore papirstop eller darlig udskriftskvalitet. Hvis du bruger et ultralydsbefugtningsanl.g Hvis du bruger et ultralydsbefugtningsanl.g, anbefales det derfor, at du bruger renset vand eller andet vand, der ikke indeholder urenheder. Hvis du bruger vand fra hanen eller kildevand, spredes vandets urenheder gennem luften. Disse kan fanges inden i maskinen og medfore en forringet udskriftskvalitet. Krav til stromforsyningen 220 til 240 V, 50/60 Hz VIGTIGT Foranstaltninger ved tilslutning af elledningen . Tilslut ikke maskinen til en nodstromskilde. . Brug en stikkontakt udelukkende til maskinen. Brug ikke andre kontakter i stikkontakten. . Is.t ikke stromstikket i computerens hj.lpeudgang. Brug ikke den samme stikkontakt til bade maskine og andet af folgende udstyr. -Kopimaskine -Aircondition -Makulator -Udstyr, der bruger en stor m.ngde elektricitet -Udstyr, der genererer elektrisk stoj . Nar du tr.kker elledningen ud, skal du vente i 5 sekunder, inden du s.tter det i igen. Forskellige foranstaltninger . Maskinens maksimale stromforbrug er 900 W eller mindre. . Elektrisk stoj eller et dramatisk fald i lysnetsp.ndingen, kan medfore, at maskinen eller computeren arbejder ukorrekt eller mister data. Installationskrav . Et sted med tilstr.kkelig plads . Et sted med god ventilation . Et sted med en flad, j.vn overflade . Et sted, der kan b.re maskinens v.gt VIGTIGT Installer ikke maskinen folgende steder, da det kan medfore skader pa maskinen. . Et sted med store .ndringer i temperatur og luftfugtighed . Et sted med kondens . Et sted med darlig ventilation (Hvis du bruger maskinen i lang tid eller til at udskrive store m.ngder i et darligt ventileret rum, kan ozonen eller andre lugte, der genereres af maskinen, skabe et ubehageligt arbejdsmiljo. Derudover spredes kemiske partikler under udskrivningen. Det er derfor vigtigt, at der er tilstr.kkelig ventilation.) . Et sted i n.rheden af udstyr, der genererer magnetiske eller elektromagnetiske bolger . Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske reaktioner . Et sted, der uds.ttes for saltet luft, korroderende gasser eller giftige gasser . Et sted, f.eks. pa et t.ppe eller en matte, der kan fordreje sig pga. maskinens v.gt, eller hvor maskinen er tilbojelig til at synke Bem.rkninger vedrorende tradlost LAN . Dette produkt er beregnet til indendors brug ved en afstand pa 50 m eller mindre fra adgangspunktet (afstanden kan variere afh.ngigt af kommunikationshastighed eller miljoforhold). Sorg for, at det er i en passende afstand. . Kontroller, hvorvidt der er noget, som blokerer kommunikationen. Signal kan blive forringet, nar det skal igennem v.gge og etager. Installer i overensstemmelse med dette. . Der kan forekomme radiobolgeinterferens, hvis udstyr, der udsender radiobolger (f.eks. mikrobolgeovne), er placeret i n.rheden af produktet, og dets radiobolger er i samme frekvensband som den radiobolge, der anvendes af det tradlose LAN. Sorg for, at produktet i videst muligt omfang ikke kommer i n.rheden af kilder til radiointerferens. Vedligeholdelse og eftersyn VIGTIGT . ...

Otros modelos de este manual:
escáner / copiadora / impresora multifunción - i-SENSYS MF8080Cw (41.55 mb)

ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría