Iniciar sesión:
Votos - 7, Puntuación media: 4.4 ( )

Manual de usuario Braun, modelo 8595

Fabricar: Braun
Tamaño del archivo: 7.21 mb
Nombre del archivo: Braun-8595-Pdf-Rus.Pdf
Idioma del manual:ruplenesfrslhusk
Enlace gratuito para este manual disponible en la parte inferior de la páginaResumen del manual


Цей пристр¥й в¥зьме на себе вс¥ функц¥Т з чищення та пщзарядження. При щоденному використанн¥ пристрою очищувального картриджа повинно вистачити приблизно на 30 цикл¥в чищення. Картридж з ппенмним миючим розчином м¥стить спирт, який у раз¥ вщкривання картриджа пов¥льно випаровуеться у пов¥тря. Кожен картридж (якщо в1н не використовуеться щодня) сл¥д м¥няти приблизно через 8 тижн¥в. Швидке чищення Натисн¥ть на кнопки розмикання с¥точки для гол¥ння (12), щоб пщняти с¥точку для гол¥ння (не зн¥майте с¥точку повн¥стю). Ув¥мкн¥ть бритву приблизно на 5-10 секунд, щоб зголена щетина могла випасти. Повне ручне чищення Ручне чищення рекомендуеться здшснювати т¥льки тод¥, коли немае пристрою С!еап&СИагде, наприклад -п¥д час подорож¥. Для чищення бритви н¥коли не використовуйте воду. Зн¥м¥ть сточку для голЫня та витрус¥ть и на пласку поверхню. За допомогою щ¥точки почист¥ть р¥жучий блок та внутр¥шню поверхню поворотно! насадки. Якщо Ви довго не користуетеся пристроем С!еап&СИагде, то сл¥д змащувати сточку для голЫня невеликою к¥льк¥стю машинного масла. Замша картриджа Пюля того як Ви натиснули на п¥дйомну кнопку (4), щоб вщкрити корпус, почекайте к¥лька секунд, перед тим як виймати використаний картридж. Перед тим як викинути використаний картридж, переконайтеся у тому, що Ви закрили отвори, кори-стуючись кришкою нового картриджа, оск¥льки використаний картридж м¥ститиме забруднений миючий розчин. Чищення корпусу Час в¥д часу чисть корпус бритви ¥ пристр¥й для чищення та п¥дзарядки вологою ганч¥ркою, зокрема -отв¥р пристрою для чищення та п¥дзарядки, у якому знаходиться бритва. \ 1« !_ : / 1 и жш 81 .-a, HQ 35min LCJ=W№ ok full -♦= | _^= | 9nin ] enpty 26nin cleaning foil+cutter part No.8000 batterd oare tenp! intensive ilean needed ^McnneM 6pMTBM 1. .TlaMnoHKa-iHflMKaTop: öpMTBa niflKrno^aeTbcfl flo eneKTpn4Hoi Mepewi. 2. EpMTBa 3apflfl^aeTbCfl / Mac 3apflflweHHfl, flKMM 3anMWMBcfl. 3. CaMonepeBipKa / öpMTBa noBHicTra 3apflflMnacfl (noBHa 3apflflKa flo3Bonfle ronMTMcfl npoTflroM npMönM3Ho 50 XBMnMH, 3ane^Ho Bifl pocTy Bawoi öpoflM, öe3 3acTocyBaHHfl WHypa). 4. Mac, flKMM 3anMWMBcfl flnfl roniHHfl / öpMTBa noBMHHa •yTM 3apflfl^eHa. 5. Mac, flKMM 3anMWMBcfl flo KiHifl 4M^eHHfl. 6. 3aMiHa ciTo^KM flnfl roniHHfl Ta piwy^oro önoKa. flnfl Toro ^oö flonoMorTM BaM oflepwaTM Bifl Baworo flMnepa aöo CepBicHoro ueHTpy Braun HoBy ciTo^Ky flnfl roniHHfl Ta hobmm piwy^MM önoK, Ha flMcnnei 3’flBnfleTbcfl HanMc rfleTanb «8000». flnfl Toro ^oö noBepHyTM flMcnneM y BMXiflHMM cTaH, HaTMcHiTb KHonKy «info» (17). PaflMMo floTpMMyBaTMcfl npono3MuiM, flKi BMcBMyraTbcfl Ha flMcnnei, toöto -3aMiHioBaTM ciTo^Ky Ta piwy^MM önoK KowHi 18 Micfl-UiB. MiHflMTe oöMflßi fleTani pa3oM, ue 3aöe3ne4MTb 4McTiwe roniHHfl Ta MeHwe noflpa3HeHHfl wKipM. 7. CMcTeMa ocHa^eHa BMoHToBaHMM npMcTpoeM, flKMM aBToMaTMHHo cniflKye 3a cTaHoM aKyMynflTopa (BiH noBHicTra po3pflflwae, a noTiM 3apflflwae aKyMynflTopM). 8. flnfl 3apflfl^eHHfl TeMnepaTypa HaBKonMWHboro cepefloBM^a He niflxoflMTb. TpMMaMTe öpMTBy fleflKMM 4ac y KiMHaTHiM TeMnepaTypi, ^oö 3aöe3ne-hmtm onTMManbHi yMoBM flnfl 3apflflweHHfl. OnTMManbHora TeMnepaTypora HaBKonMWHboro cepefloBM^a, HeoöxiflHora flnfl 3apflflweHHfl, e TeMnepaTypa 15 °C-35 °C. 9. npM HeoöxiflHocTi iHTeHcMBHoro 4M^eHHfl flKHaMcKopiwe noBepHiTb öpMTBy flo npMcTpora Clean&Charge. flnfl Toro ^oö noBepHyTM flMcnneM y BMXiflHMM cTaH, HaTMcHiTb KHonKy «info» (17). 82 1G. Ha^cw^ кнопку «info» один paз: тpивaлicть ocтaнньoгo голшня. Haтиcнiть ÏÏ знову: зaгaльнa кiлькicть голшь (пoвepнyти у вихщний cтaн нeмoжливo). Ha^cw^ кнопку знову: нoмep дeтaлi для Ыточки для голЫня тa piжyчoгo блоку. Tpимaйтe пpoтягoм З текунд: вiдтвopeння пoвiдoмлeнь нa диcплeÏ. 11. Biдтвopeння нeмae: бpитвa пoвнicтю poзpяджeнa. Дoпoмiжнi дeтaлi: нaявнi у Baoioro дилepa a6o Cepвicниx Цeнтpax Braun: • Сгочю для гoлiннa тa piжyчий блoк № SGGG • Очищувзльний кapтpидж Clean&Charge CCR. Eкoлoгiчнi вiдoмocтi Цeй пpиcтpiй ocнaщeнo н^ль-г^идними aкyмyлятopaми. Для того щоб нe зaбpyднювaти нaвкoлишнe cepeдoвищe, нe викидaйтe пpиcтpiй у по6утов¥ cмiттeзбipники, коли вш cтaнe нeпpидaтним для викopиcтaння. Biдкpийтe кopпyc, як пoкaзaнo нa pиcyнкy, вийм¥ть нeпpидaтнi aкyмyлятopи тa вiднeciть Ïx до мaгaзинy poздpiбнoÏ тopгiвлi a6o у мicця, пpизнaчeнi для збиpaння тaкиx вщход¥в, згщно з дepжaвними a6o мicцeвими зaкoнaми. Kapтpидж мoжнa викинути до звичaйнoгo cмiттeзбipникa. До пpиcтpoю можуть бути внeceнi змши бeз cпeцiaльнoгo пoвiдoмлeння. Eлeктpoтexнiчнi пapaмeтpи вкaзaнi нa ^пуй. Гapaнтiйнi зoбoв’язaння фipми Braun Для Bcix виpoбiв ми дaeмo гapaнтiю нa двa poки, пoчинaючи з мoмeнтy пpидбaння виpoбy. Пpoтягoм гapaнтiйнoгo пepioдy ми бeзплaтнo ycyвaeмo шляхом peмoнтy, зaмiни дeтaлeй a6o зaмiни вcьoгo виpoбy будь-яю зaвoдcькi дeфeкти, викликaнi нeдocтaтньoю якicтю мaтepiaлiв a6o cклaдaння. 83 У випaдкy нeмoжливocтi peмoнтy в гapaнтiйний пepioд виpiб мoжe бути зaмiнeний нa новий a6o aнaлoгiчний вщповщно до Зaкoнy пpo зaxиcт...


ComentariosTu reseña
Tu nombre:
Introduzca dos números de la imagen:
capcha

Categoría